Σχόλιο του Καθηγητή Α. Μεταξά για την Απόφαση του ΣτΕ που ακυρώνει τους υπέρμετρους νομοθετικούς περιορισμούς στη δυνατότητα αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

 

Σε σχετική ερώτηση, που υποβλήθηκε από το Energypress στον Καθηγητή Α. Μεταξά που εκπροσώπησε τους αιτούντες στη συγκεκριμένη δίκη, σε σχέση τη συλλογιστική του Δικαστηρίου, ο κ. Μεταξάς ανέφερε ότι το ΣτΕ στην απόφασή του έκρινε τους εν λόγω κανονιστικούς περιορισμούς ως παραβιάζοντες την αρχή της αναλογικότητας, με την έννοια ότι θέτουν δυσανάλογα εμπόδια στη συμβατική ελευθερία του καταναλωτή να επιλέξει προμηθευτή της αρεσκείας του και, συνακόλουθα, δρουν δυσανάλογα παρακωλυτικά σε σχέση με την εν γένει ελευθερία του ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ