Σημαντικό άρθρο σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων στην Ελλάδα

‘Αρθρο του Καθηγητή κ. Α. Μεταξά και της Μ. Χαροντάκη σχετικά με νεότερες εξελίξεις στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων στην Ελλάδα αλλά και ανάλυση της προβληματικής των μηχανισμών διασφάλισης διαθεσιμότητας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο τελευταίο τεύχος του European State Aid Law Quarterly (EStAL), Τεύχος 17 (2018) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://estal.lexxion.eu/article/ESTAL/2018/1/18