Στον ελληνικό τύπο η υποστήριξη τις Μ&Α στο 4ο “Athens Conference on European Energy Law and Policy»

H δικηγορική εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες» υποστηρίζει το διεθνούς απήχησης και αναφοράς επιστημονικό συνέδριο
“The 4th Athens Conference on European Energy Law and Policy: Energy Arbitration and Judicial Dispute Settlement”¨
με κεντρικό αντικείμενο το κρίσιμο θέμα της διαιτησίας και επίλυσης διαφορών που αναφύονται στον ενεργειακό τομέα (και) ως μέσο θωράκισης διεθνών επενδύσεων στο χώρο της ενέργειας.

Η συνεργασία τεσσάρων κορυφαίων ερευνητικών ινστιτούτων από τρεις ευρωπαϊκές χώρες για την πραγματοποίηση του εν λόγω συνεδρίου, αναδεικνύει το ισχυρό επιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο χώρος της νομικής προστασίας ενεργειακών επενδύσεων και επίλυσης διαφορών.

Στο σχετικό άρθρο του energypress μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα:

https://energypress.gr/news/stis-279-diorganonetai-fetos-4o-athens-conference-european-energy-law-and-policy