Το τελευταίο άρθρο της δικηγορικής εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες» με τίτλο «Opening the electricity market and possible introduction of «Small PPC» as part of bailout review», όπως δημοσιεύθηκε στο MacroPolis

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε εδώ.